Home » » Contoh Atur Pambagya Temanten

Contoh Atur Pambagya Temanten

Written By Anggoro Rahmadi on Selasa, 29 April 2014 | 21.07

       Hallo sobat blogger semua, lama ga jumpa nih. Maf lagi sibuk ngurusin pemesanan buku USM STIS 2014, hehe. Oke setelah kemarin sempet post tentang Contoh Surat Pribadi Bahasa Jawa . Naah di bawah ini merupakan salah satu contoh atau tuladha yang digunakan untuk atur pambagya pahargyan temanten. Ini aku re-post dari blog saya sebelumnya, itung-itung buat ngisi blog baru ini soalnya susah update sekarang karena kesibukan. Semoga bermanfaat.. :)


Assalammu'alaikum Wr. Wb.

       Inggih kawilujengan, karahayon, kaslametan saha kanugrahaning Gusti mugi tansah lumintu dhumateng ngarsa panjenengan sami.

      Bapak Ibu tamu undhangan ingkang kula bekteni, sumangga kita tansah ngunjukaken pujo lan puji syukur wonten ngersa dalem Gusti Allah, inggih kanthi rohmat lan hidayahipun dhumateng kita sedaya saengga kita saged pepanggehan wonten ing pasamuan pahargyan menika kanthi slamet lir ing sambikala.
Salajengipun kepareng matur dhumateng panjenenganipun Bapak Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Klaten injih menika Bapak Sunarna SE, M.Hum. ingkang satuhu kula kurmati.


     Dhumateng para pinisepuh, sesepuh ingkang tansah satuhu luhuring budi, semanten ugi para tamu undhangan ingkang tansah kinurmatan.
Saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksami awit kawula kumawantun pideksa wonten ngarsa panjenengan sami injih boten sanes minangkani mundhi dhawuh panjenenganipun Bapak Ibu . . . . Kula wonten ngriki sepatah dados sulih sarira atur basa ingkang supados matur wonten ngarsa panjenengan sami, sepindah Bapak . . . . kanthi bombonging manah ngaturaken panuwun ingkang ageng sanget saha ngaturaken atur pambagya harja sugeng rawuh jengandhika.

    Salajengipun dipunsekecakaken anggenipun lelenggahan ngantos paripurnaning pawiyatan ing siang punika. Menggah mekaten pungkasane atur kawula hambok bilih anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan kirang mranani ing penggalih, saestu kula pribadi nyuwun agunging samudra pangaksami.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Mudah-mudahan dapat membantu dan bisa digunakan untuk pedoman dalam kegiatan atau acara yang bersangkutan. Atau hanya sekedar untuk tuga dari guru. :D
Share this article :

2 komentar:

  1. ini yang atur pambagya harja wakil dari temanten putri atau putra?

    BalasHapus
    Balasan
    1. bisa putri maupun putra, ini hanya atur pambagya sederhana

      Hapus

Gunakan kata-kata sopan dan bijak yaa...

easy stats


Flag Counter
SEO Stats powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! SEO Reports for anggoro-rahmadi.blogspot.com My Ping in TotalPing.com
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Ang Note's - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger